Ratsastusterapia

Tietoa ratsastusterapiasta ja sen vaikutuksista
Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kuntoutusta.

 

 Suunnitelma

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se vaatii koulutetulta terapeutilta ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä liiketerapiaa ja vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutukselliset tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan.

 

 

Tavoite

Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta riippuen mm. motoriset, toiminnalliset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.

 

Kuva: Vesa Tyni

Kuva: Vesa Tyni

 Vuorovaikutus

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja.

Hevosen lämpö ja liike saaavat aikaan fysiologisesti oikeanlaisen rentouttavan vaikutuksen.

Toimiminen hevosen kanssa on motivoiva kokemus, joka aktivoi asiakkaan kuntoutusprosessia.

 

 

 Liike

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Talliympäristössä asiakkaat ovat osa talliyhteisöä mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

 

 

  Psyykkinen kuntoutus

Yhä lisääntyvissä määrin ratsastusterapiaa käytetään myös psyykkisen kuntoutuksen tukena, jolloin korostuu hevosen luontainen herkkyys tunteille ja sen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina.